1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nhà máy điện gió Gia Lai

Điện gió Gia LaiCông ty cổ phần tư vấn xây dựng điện gió việt nam VIWICO đã ký kết hợp đồng cùng Công ty Cổ Phần Phong Điện Tây Nguyên thực hiện các bước xúc tiến dự án cho Nhà máy Điện gió Gia Lai bao gồm hai nhà máy đặt tại hai vị trí khác nhau trong tỉnh Gia Lai. Nhà máy Điện gió Gia Lai đi vào hoạt động hứa hẹn mang lại một nguồn năng lượng cho khu vực, đặc biệt sẽ giải quyết đượng công ăn việc làm cho nhiều nhân lực. đặc biệt xây dựng cảnh quan tạo tiền đề cho ngành du lịch cho địa phương . tạn dụng toàn bộ nguồn năng lượng

  • - Nhà máy Điện gió Gia Lai 1: 21MW tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
  • - Nhà máy Điện gió Gia Lai 2: 19.5 MW tại huyện Đăk Đoa và thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

VIWICO là công ty tư nhân duy nhất tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn điện gió, Công ty đã tiến hành đánh giá tiềm năng gió trên địa bàn Gia Lai, nhằm thu thập và phân tích sơ bộ dữ liệu gió trong vòng 12 tháng để tiến hành xác định vị trí đặt turbin gió

Ngoài ra, công ty cũng lập báo cáo đầu tư xin cấp giấy phép đầu tư Nhà máy Điện gió Gia Lai, lập hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng chi tiếp tỷ lệ 1/2000 công trình Nhà máy Điện gió Gia Lai 1 và Gia Lai 2, lập hồ sơ bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện gió Quốc gia cho Nhà máy Điện gió Gia Lai

Đối tác của chúng tôi