1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Lập dự án đầu tư & thiết kế cơ sở

Lập dự án đầu tư điện gió và thiết kế cơ sở

 

Lập một dự án đầu tư là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư hoặc nhà tư vấn phải tiến hành nhiều công việc. Cụ thể:

  • Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư.
  • Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.
  • Lựa chọn hình thức đầu tư.
  • Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai bản báo cáo.
Chúng tôi tự tin khẳng định Viwico sẽ giải tỏa các vướng mắc của Nhà đầu tư và đem tới giải pháp hợp lý nhất trên định hướng "Lợi ích của Nhà đầu tư chính là mục tiêu của Viwico"

Như chúng ta biết, việc nghiên cứu khả thi và viết báo cáo nghiên cứu khả thi hay lập dự án đầu tư xây dựng công trình thường được thực hiện khi dự án chưa hình thành. Nghiên cứu khả thi là hoạt động quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, có ảnh hưởng lớn, quyết định tới toàn bộ dự án và việc khai thác dự án về sau.

Mặc dù trong giai đoạn này, các tính toán về dự án chỉ mang tính khái quát, mang nặng tính chất định tính, nhưng tác động của nó tới dự án lại lớn hơn nhiều so với các tính toán cụ thể sau này.

Ai cũng được lập dự án đầu tư ?

Theo qui định của pháp luật đối với các công trình xây dựng cần lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) thì nội dung gồm phần: Thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

Vai trò của lập dự án đầu tư là quan trọng và có ảnh hưởng lớn nên điệu kiện để các cá nhân, tổ chức lập dự án đầu tư XDCT được pháp luật quy định rõ ràng tại Điều 38 – Luật xây dựng số 16/2003/QH11; Điều 42 Nghị đinh số 12 /2009/NĐ-CP

Không chỉ đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật quy định mà VIWICO hiểu rằng chỉ có thể giúp ích nhà đầu tư bằng những nỗ lực vượt bậc, am hiểu sâu sắc của VIWICO

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC