1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TV thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Thẩm tra dự toán điện gió

 

Theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005, việc thẩm tra dự toán cần phải làm đầy đủ những công việc sau đây:

  • Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định.
  • Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

Đối với các dự án vốn đầu tư của Nhà đầu tư là tư nhân thì việc kiểm tra sự chính xác khối lượng là rất quan trọng. Khi có khối lượng chuẩn việc chọn thầu và kiểm soát về chi phí trong quá trình triển khai dự án sẽ trở nên đơn giản.

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC