1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật

Tư vấn kinh tế kỹ thuật dự án điện gió

 

Khi nào cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật ?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật được lập khi người quyết định đầu tư thấy không cần thiết phải lập Dự án đầu tư đối với công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng.

Nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật ?

Nội dung bao gồm sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng, chống cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC