1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Điện gió Việt Nam

Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của TTg Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Thông tư số 96/2012/TT-BTC ngày 8/6/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới.

Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của TTg Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC