1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Tải về

Định dạng Word: Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg

Định dạng Pdf: Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg

Thông tin điện gió 

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC