1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Thông tư số 96/2012/TT-BTC ngày 8/6/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới.

Tải về:

Định dạng Word: Thông tư số 96/2012/TT-BTC

Định dạng Pdf: Thông tư số 96/2012/TT-BTC

 thông tin điện gió việt nam

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC