1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Tư vấn quản lý dự án

Quản lý dự án điện gió

 

Vì sao cần Quản lý dự án?

Dự án thường có những đặc điểm như đề cập dưới đây nên việc quản lý dự án giúp chủ đầu tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến khích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn và với chi phí hợp lý.

 • Dự án có tính xác định về mặt không gian và thời gian
 • Dự án có tính mục tiêu rõ ràng
 • Dự án thường không lặp lại
 • Dự án được thực hiện bởi một nguồn lực nhất định
 • Dự án có thể được phân chia thành một chuỗi các hoạt động có tính độc lập nhất định và có quan hệ mật thiết với nhau.

Nắm bắt và quản lý tốt dự án sẽ đem lại sự chủ động và lợi ích cao cho chủ đầu tư

Nội dung các công việc quản lý dự án

 • Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án
 • Quản lý chu phí và nguồn lực
 • Quản lý thời gian và tiến độ
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý thi công xây lắp
 • Quản lý rủi ro dự án
 • Quản lý vận hành dự án

Dự án điện gióthực hiện bởi VIWICO

Videonhững video mới nhất

Điện gió việt nam

Nhận định và đánh giá về Điện gió Việt Nam của Tuấn "gió", được thực hiện bởi Forcus in Vietnam - Đài TH VTC